ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมโดรน ที่ วช.

 
        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ในวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"

 


     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมอากาศยาน"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้" ที่โรงเรียนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563 

     เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมโดยเลื่อนจากวันที่ 16-18 กันยายน 2563 เป็นวันที่ 26-28 กันยายน 2563  หากโรงเรียนใดไม่สะดวกเข้าอบรมในวันดังกล่าวและประสงค์จะสละสิทธิ์ กรุณาแจ้งกลับมาที่สมาคมฯโดยด่วน โทร 083-6869294  เพื่อมอบสิทธิ์ให้โรงเรียนที่สมัครเป็นลำดับถัดไปได้เข้าร่วมการอบรม

     สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1.  อาหารในระหว่างวันที่เข้าอบรมทั้ง 3 มื้อ
2.  ที่พักในโรงแรมหรือรีสอร์ททีมละ 1 ห้อง นอนได้ 3 คน แต่ต้องเตรียมเครื่องนอนมาเอง 1 ชุด 

     สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในการอบรม
1.  โน๊ตบุ๊ค  window 7 เป็นต้นไป พร้อม Activate เรียบร้อยแล้ว