ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล

 

          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญขวนนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ผ่านการอบรมใน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์ สู่การใช้งาน"ส่งผลงานการออกแบบแผนการบิน    โดรนแปรอักษรจำนวน 700 ลำ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ชนะเลิศ จะได้รางวัล 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ที่ https://forms.gle/iXss1eM2W5wfqcBB6 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2565 ประกาศผลทางเวปไซด์สมาคมฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 

จดหมายเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

 


   13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  สถิตในใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ขอเชิญเข้าร่วม"การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร รอบพิเศษ"

 

          ขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร Indoor /Outdoor เพื่อประยุกต์สู่การใช้งานในด้านต่างๆ  ในระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565  ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) โดย การอบรมแบ่งเป็น 2 รอบๆละ 2 วัน  รอบแรก วันที่ 25-26 ตุลาคม และ รอบที่ 2 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565  อบรมฟรี  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด รอบละ 40 คนเท่านั้น ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนดสอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร