ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล

 

          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญขวนนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ผ่านการอบรมใน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์ สู่การใช้งาน"ส่งผลงานการออกแบบแผนการบิน    โดรนแปรอักษรจำนวน 700 ลำ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ชนะเลิศ จะได้รางวัล 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ที่ https://forms.gle/iXss1eM2W5wfqcBB6 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2565 ประกาศผลทางเวปไซด์สมาคมฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 

จดหมายเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด