ขอเชิญเข้าร่วม"การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร รอบพิเศษ"

 

          ขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร Indoor /Outdoor เพื่อประยุกต์สู่การใช้งานในด้านต่างๆ  ในระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565  ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) โดย การอบรมแบ่งเป็น 2 รอบๆละ 2 วัน  รอบแรก วันที่ 25-26 ตุลาคม และ รอบที่ 2 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565  อบรมฟรี  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด รอบละ 40 คนเท่านั้น ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนดสอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร