เปิดอบรมโดรนแปรอักษรภาคเหนือที่เชียงราย

 


               อบรมฟรี ! สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 

         ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่างๆ ตลอดจนการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษร และเรียนรู้การบินในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2566  ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มีนาคม 2566  (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร
ผลการประกวดการออกแบบแพลนการบินโดรนแปรอักษร

 

                  
                      ผลการประกวดการออกแบบเพลนการบินโดรนแปรอักษร จำนวน 200 ลำ ของผุ้เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก  จังหวัดตาก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ภาพกระทงสาย
จาก โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 
1. นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์
2. นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ
3. นาย อนรรฆ ตำแปง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาทได้แก่ภาพบอลลูน
จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก
1. นายอนุรักษ์ ภาค
2. นายคุณานนท์ พัฒนมงคลจิตร
3.นายวงศ์ชิต เอกสินเสริม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่ภาพอาชีวะฝีมือชน
จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก
1. นายวัฒนกุล ตาลเมือง
2. นายศุภชัย จันทร์เกิด
3.นายสมพงษ์ สิทธิอัศวธนกุล