ผลการประกวดการออกแบบแพลนการบินโดรนแปรอักษร

 

                  
                      ผลการประกวดการออกแบบเพลนการบินโดรนแปรอักษร จำนวน 200 ลำ ของผุ้เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก  จังหวัดตาก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ภาพกระทงสาย
จาก โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 
1. นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์
2. นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ
3. นาย อนรรฆ ตำแปง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาทได้แก่ภาพบอลลูน
จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก
1. นายอนุรักษ์ ภาค
2. นายคุณานนท์ พัฒนมงคลจิตร
3.นายวงศ์ชิต เอกสินเสริม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่ภาพอาชีวะฝีมือชน
จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก
1. นายวัฒนกุล ตาลเมือง
2. นายศุภชัย จันทร์เกิด
3.นายสมพงษ์ สิทธิอัศวธนกุล