การแข่งขัน"ศึกปีกหมุนประลองปัญญา" Mini Drone ส่งภาพทางอากาศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ


สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  จัดการแข่งขันและถ่ายทอดสด “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” (Mini Drone) ส่งภาพทางอากาศ ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 80,000 บาท ในระหว่างวันที่  2-4 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจะทำการถ่ายทอดสดรอบตัดสิน ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559เวลา 14.05-16.00 น
        คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา   
        ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ทาง Email : pisitmit@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-809-2900
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559