ประกาศแจ้งปิดรับสมัคร (จังหวัดตรัง)

เนื่องด้วยมีผู้สนใจผู้สมัครเข้าอบรมโดรนที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง ครบจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแลัว ทางสมาคมฯจึงขอแจ้งปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 

ขอบคุณค่ะ 

(ผู้ที่สมัครอบรมไม่ทันสามารถสมัคร ครั้งต่อไปที่ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ค่ะ)