การอบรมการประยุกต์ใช้งานโดรน ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานภาคใต้ครั้งที่  4 ที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่างๆ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมการบินโดรนแปรอักษรจำนวน 200 ลำ ในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566  ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 100 ท่าน สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน 

       สอบถามเพิ่มเติม โทร 083-6869294

       จดหมายเชิญและกำหนดการ

        สแกนใบสมัคร