ปิดรับสมัคร การแข่งขัน Quadrotor สนามเชียงราย

หมดเขตวันนี้   
ประกาศปิดรับสมัคร การแข่งขัน Quadrotor ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 1 ที่โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครสนามเชียงรายนี้เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์สมัครลงแข่งขันในสนามชิงถ้วยพระ                 ราชทานฯ ที่โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จังหวัดสกลนคร ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 6- 14  
                มิถุนายน นี้