เจ้าภาพเชียงรายพร้อมต้อนรับนักบินโดรน
                โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำโดยผอ.ธวัช ชุมชอบ และคณะครูอาจารย์ ยินดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันQuad Rotor ชิงถ้วยพระราชทานฯทุกท่าน ที่เดินทางมาจากทั่วทุกภาคเพื่อเข้าแข่งขันชิงชัยในครั้งนี้อย่างเต็มที่
                     ฝากถึงผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน
                     คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอให้ผู้เข้าแข่งขันศึกษากฎกติกาการแข่งขันให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งก่อนแข่งเพื่อที่จะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการแข่งขัน โดยสนามนี้มีความยาว 50 เมตร ไฮไลท์ สนามนี้อยู่ที่การบินพร้อมกันทั้ง 2 ลำ เพื่อทำความเร็วแข่งกัน บินผ่านอุปสรรคต่างๆที่กรรมการกำหนด และหนึ่งในนั้นคือการบินผ่านม่านน้ำซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องบินได้ จึงขอให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมการให้รอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
กติกาการแข่งขัน  ประเภท ปีกหมุนประลองปัญญา “Quad rotor      
รูปแบบการแข่งขัน เป็นการแข่งขัน Outdoor
1.    กำหนดให้ใช้ Quad rotor (อากาศยานปีกหมุนชนิด 4 ใบพัด) รุ่นใดก็ได้ในการแข่งขัน
2.    แข่งพร้อมกันครั้งละ 2 ทีม ให้ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ ตามลำดับที่กรรมการกำหนด ทีมที่ได้คะแนนรวมมากกว่า และ ปฏิบัติภารเสร็จก่อนและใช้เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ                        
3.    แต่ละภารกิจจะมีคะแนนถ้าปฏิบัติภารกิจสำเร็จทุกด่านจะมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยมีเวลาปฏิบัติภารกิจรวม 3 นาที
4.    ถ้าภายในเวลา 3 นาที ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จ  ทีมที่ทำคะแนนได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ  
5.    ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมห่วงยางมาเองโดยห่วงยางต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง(วงใน)ไม่ต่ำกว่านิ้ว ห่วงยางต้องเป็นห่วงยางว่ายน้ำเป่าลม ห้ามใช้วัสดุอื่น เช่นท่อแอร์ หรือ โฟมกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนลงสมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น โดย 1 ทีมประกอบด้วย 3 คน คือ Captain (นักบิน) Senior Co-Pilot (นักบินผู้ช่วยที่ 1)  และ  Co-Pilot (นักบินผู้ช่วยที่ 2)

กติกาการแข่งขัน
1.            ผู้เข้าแข่งขันยืนอยู่ในจุดที่กรรมการกำหนด ติดห่วงยางให้เรียบร้อยก่อนบิน บังคับอากาศยานเริ่มจากจากจุด start
2.            ด่านที่หนึ่ง ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินชนลูกโป่งให้แตก ด่านนี้มี 10 คะแนน
3.            ด่านที่สอง ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินไปสำรวจป้ายรูปภาพที่กรรมการกำหนด โดยดูภาพผ่านทางจอมอนิเตอร์ว่าเป็นภาพอะไร                   
แล้วนำป้ายรูปภาพที่เห็น ไปแขวนที่กระดานบอร์ดให้ถูกต้อง ด่านนี้มี
20 คะแนน
4.            ด่านที่สาม ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินลอดสิ่งกีดขวาง  ตามเส้นทางที่กำหนด  ด่านนี้มี 10 คะแนน
5.            ด่านที่สี่ ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานนำห่วงยางไปทิ้งลงในสระน้ำจำลอง ด่านนี้มี 10 คะแนน
6.            ด่านที่ห้า ให้บินไปสำรวจป้ายรูปภาพโดยดูภาพผ่านทางจอมอนิเตอร์ว่าเป็นภาพอะไร  ด่านนี้มีคะแนน 20 คะแนน
7.            ด่านที่หก ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินอ้อมสิ่งกีดขวางแล้วบินลอดอุโมงค์น้ำตามเส้นทางที่กำหนด ด่านนี้มี 20 คะแนน
8.            จากนั้นให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินอ้อมสิ่งกีดขวางตามช่องทางที่กำหนดให้ แล้วนำเครื่องลงจอดที่ จุด Finish เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ ด่านนี้ มี  10  คะแนน
9.            ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติภารกิจให้เสร็จทุกด่านตามลำดับที่กรรมการกำหนด

หมายเหตุ : กติกาการแข่งขัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการ          
                จะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน