โปรแกรมการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา ปี 2559

   

           หนูน้อยจ้าวเวหาทุกคนเตรียมความพร้อม เข้าสู่เกมส์การแข่งขันที่เพิ่มพูนและพัฒนาทางความคิดสติปัญญาและทักษะด้าน
   การบิน"หนูน้อยจ้าวเวหา" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559           
                     กำหนดการแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา"ประจำปี 2559