"หนูน้อยจ้าวเวหา" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     

      
          ขอเชิญเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ณโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในระหว่าง วันที่ 5 -7 กุมภาพันธ์ 2559 งานนี้เจ้าภาพพร้อมดูแลทีมผู้เข้าแช่งขันอย่าง
เต็มที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์อุบล สวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ทั้งในเรื่องสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยให้ความรู้ในลักษณะห้องเรียนธรรมชาติ พร้อมอาหารและที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมาที่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 25 มกราคม 2559


หมายเหตุ - ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถลงสมัครทั้ง 2 ประเภท
                 - จำกัดทีมผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละไม่เกิน 3 ทีมต่อ 1 ประเภท