ผลการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ชายแดนใต้


     
             การแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา"สนามพิเศษ ชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558
  ที่โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  อ.เมือง จ.สตูล  ได้รับเกียรติจาก นายนพพร  มากคงแก้วผู้อำนวยการ
  สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี
  นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายกอเฉ็ม  หมิ่นเหม
  รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  นายกฤตโชติ  อุดมสุขรัตน์  ผช.ผอ.ด้านผลิต
  รายการสำนักโทรทัศน์ และวิทยุ  และนายพิศิษฐ์  มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ
  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย บินดาวู้ดหัวหน้าสำนักงาน
  การศึกษา อำเภอลังกาวี รัฐเคด้า อับดุลราซัค นายกสภาผู้บริหาร สถานศึกษารัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย
  ฮัจยีรอสลัน  ยาเต็ม อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเซอร์น่า รัฐเปอร์ลิส  ไซน่อน  บินอับดุลเลาะฮ์ ผู้ช่วยหัวหน้า
  การประถมศึกษาอำเภอลังกาวี ร่วมสังเกตุการณ์เพื่อวางแผนการจัดการแข่งขันร่วมกันในอนาคต
   ผลการแข่งขัน
  1. ประเภทบินผาดโผน(ลอดบ่วง)
รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ทีม  รัษฎา ทีม 1     โรงเรียน รัษฎา   จังหวัด ตรัง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.ด.ช. ณภัทร   พรายชนะ
                           2.ด.ช. สหัสวรรษ  ตั้นซ้วน
                           3.นาย มานพ  นานอน      ผู้ควบคุมทีม
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม   รัษฎา ทีม 2         โรงเรียน รัษฎา   จังหวัด ตรัง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.ด.ช. ศิวกร  สุกแดง
                          2.ด.ช. บุญญาเกียรติ  ฑามาศ
                          3.ด.ช. ณภัทร  พรายชนะ     ผู้ควบคุมทีม
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม   นิคมพัฒนา 10    โรงเรียน นิคมพัฒนา 10  จังหวัด นราธิวาส
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.ด.ช. ปกป้อง  ร่มทับทิม
                           2.ด.ช. ต่วนอาฮามะฟิตรี ปูเต๊ะ
                           3.ผู้ควบคุมทีม นายสุรพงศ  คงเขียว
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม     ศิษย์ครูแหวน 3  โรงเรียน เทพา  จังหวัด สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.ด.ช.ณัฎพงษ์  สุวรรณธาดา
                           2.ด.ช.ณัฐวัตร  พรหมเอียด
                           3.นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์     ผู้ควบคุมทีม
    

     2. ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้
รางวัลชนะเลิศ      ได้แก่ทีม  บ้านเขาพระ     โรงเรียน  บ้านเขาพระ  จังหวัด สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.ด.ช. เรวัฒน์    ขุนสล่ำ
                           2.ด.ช. ศุภกรณ์    ศรีวรรณ
                           3.นางปิยาภรณ์  ปานกำเหนิด   ผู้ควบคุมทีม  
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ได้แก่ทีม  ศิษย์ครูแหวน 4  โรงเรียน เทพา  จังหวัด สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.นายธนวิชญ์  สีฉิม
                           2.นายธนากร  ไชยสุวรรณ
                           3. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์      ผู้ควบคุมทีม
       
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ได้แก่ทีม  ศิษย์ครูแหวน 5   โรงเรียน เทพา  จังหวัด สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.ด.ช.ปริญญา  บุญยิ่ง  
                           2.ด.ช.เจษฎา  โพธิสาราช
                           3.นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์      ผู้ควบคุมทีม
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3 ได้แก่ทีม   รัษฎา        โรงเรียน รัษฎา   จังหวัด ตรัง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.ด.ช. นครินทร์ สมหมาย
                           2.กิตติพิชญ์ มากเพ็ง
                           3. นายธรรมรัตน์  ประดู่         ผู้ควบคุมทีม
    
     3. ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด
รางวัลชนะเลิศ       ได้แก่ทีม  รัษฎา                  โรงเรียน รัษฎา   จังหวัด ตรัง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.นายธรรมรัตน์  ประดู่
                           2.ด.ช. อนุสรณ์  ประดู่
                           3.นายมานพ  นานอน          ผู้ควบคุมทีม
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม   ศิษย์ครูแหวน 7  โรงเรียน เทพา  จังหวัด สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.นายอิริฟาน  สาแหละ
                           2.ด.ช.จิรภัทร เหมมัน
                           3.นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์      ผู้ควบคุมทีม
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม   ศิษย์ครูแหวน 6  โรงเรียน เทพา  จังหวัด สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.นายเภร์ทาย    ช่อสม
                          2.นายธนาธรณ์  อ่อนของพรหม
                          3.นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์      ผู้ควบคุมทีม
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม    บ้านควนสตอ   โรงเรียน บ้านควนสตอ จังหวัดสตูล
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.ด.ช.จิรโชติ  อาดตันตรา
                          2.ด.ช.ฮาซิม  เศษระนำ
                          3.นายธนาพัฒน์  ยาหมิน      ผู้ควบคุมทีม      
    
      4.  ประเภทบินนาน
รางวัลชนะเลิศ       ได้แก่ทีม  ศิษย์ครูแหวน 2  โรงเรียน เทพา  จังหวัด สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.นายณัฐภัทร  ประสิทธิ์สร
                           2.ด.ช.ภัทรพงศ์  คะประสิทธิ์
                           3.นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์      ผู้ควบคุมทีม
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม   ศิษย์ครูแหวน 1  โรงเรียน เทพา  จังหวัด สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.ด.ช.ยุทธกานต์  มีชะนะ
                           2.ด.ช.สุทธิศักดิ์ เส็นหลี
                           3.นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์      ผู้ควบคุมทีม
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม   รัษฎา       โรงเรียน รัษฎา   จังหวัด ตรัง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.ด.ช.ปัญญากร  ภูมิพิทักษ์
                           2.ด.ช.วิชยุตม์  หนูชุม
                           3.นายมานพ  นานอน           ผู้ควบคุมทีม
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม   บ้านเขาพระ       โรงเรียน  บ้านเขาพระ  จังหวัด สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.ด.ช. วรเมธ   เส็นหล๊ะ
                          2.ด.ช. อดิเทพ หมวดเอียด
                          3. นางปิยาภรณ์  ปานกำเหนิด  ผู้ควบคุมทีม
    
      5.  ประเภทบินยุทธวิธี
รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ทีม สะเดา“ขรรค์ชัยฯ”  โรงเรียน สะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จ.สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.ด.ช.อัครวินท์  นิเต็ม
                          2.ด.ช.วุฒิชัย  พรหมเมศ
                          3.นางสาวปาริตา  ขำนุรักษ์     ผู้ควบคุมทีม
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม   ญ.ว.2       โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย 2  จ.สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.นาย ปวีร์  ประภัสสร
                          2.นายชญานิน  ไสยสุข
                          3.นายประพันธ์  ประภัสสร     ผู้ควบคุมทีม
     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม   ศิริราษฎร์สามัคคี     โรงเรียน ศิริราษฎร์สามัคคี  จ.ปัตตานี
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.นายมุสปานี     อาแด
                          2.นายอัมรีย์       อามิง
                          3.ผู้ควบคุมทีม นางสาวมัสสนา   กาซอ
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม  เบญจมราชูทิศ ทีม 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.นายกวินภัทร   ดุลยศักดิ์ศิริ
                          2.นายนุรดิง  สะมะแอ
                          3.ผู้ควบคุมทีม นายมะกอเซ็ง  สาและ
    
      6.  ประเภทลำเลียง
รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่ทีม  สะเดา“ขรรค์ชัยฯ”  โรงเรียน สะเดา”ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จ.สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.ด.ช.วุฒิชัย  พรหมเมศ
                           2.ด.ช.อัครวินท์  นิเต็ม
                           3.ผู้ควบคุมทีม นางสาวปาริตา  ขำนุรักษ์
        
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่ทีม   ญ.ว.2         โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย 2  จ.สงขลา
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.นาย นายปวุฒิ  ประภัสสร
                           2.นายวีรพัฒ   ขาวกระจ่าง
                           3.ผู้ควบคุมทีม นายประพันธ์  ประภัสสร
     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม เบญจมราชูทิศ ทีม 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัด ปัตตานี
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.มูฮำหมัดฟิลดาวส์  อาแว
                           2.นายอันวาร์  สาและ
                           3.ผู้ควบคุมทีม นายมะกอเซ็ง  สาและ
     
    ภาพบรรยากาศการแข่งขัน