ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโดรนที่ วช.


                        ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 23-25 กันยายน 2562 ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม

                         ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม กรุณาตอบกลับยืนยันการรับสิทธิ์ของท่านกลับมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังตับ Email : pisitmit@hotmail.com