กำหนดการอบรม "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"เบื้องต้น


      ประกาศสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ในหัวข้อ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” โดยการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อควบคุมโดรนเบื้องต้น (Basic Training of Programming Drones Controls)” จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
             - Windows ที่ Actived แล้ว เท่านั้น
             - Windows 7 หรือ Windows 10 (Windows 8/8.1 เจอปัญหาค่อนข้างมากพยายามหลีกเลี่ยง)
             - ใช้ได้ทั้ง Windows 32 และ 64 Bits