แจ้งข่าวงาน UAV STARTUP 2017


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 

                  ในวันที่ 17 มกราคม 2560 นี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  จะมีการเปิดตัวงานกิจกรรมงาน  UAV STARTUP 2017  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

                  หากท่านสนใจเข้าร่วมงานเปิดตัวกิจกรรม หรือร่วมส่งรายละเอียดเข้าประกวดแข่งขันขอเชิญเข้ามาฟังได้ในงาน วันที่ 17 มกราคม 2560 นี้  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 8.30-11.30 น. 
                  UAV STARTUP 2017 โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application ที่จะทำให้ท่านได้ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งบนแถวหน้าของการพัฒนานวัตกรรมด้าน UAV ของประเทศ รวมเงินรางวัลในการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 2,700,000 บาท

ดูรายละเอียดในการสมัครเพิ่มเติมได้ที่
skp.gistda.or.th/uav-startup และ
www.nia.or.th/uav-startup