ปิดรับสมัครการอบรม"โดรนอัจฉริยะ2"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้

        ประกาศปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม"โดรนอัจฉริยะ 2 "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ 
         เนื่องจากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมากสมัครเข้าอบรมในครั้งนี้เกินจำนวนทีมที่กำหนด คือ 100 ทีม ทางสมาคมฯจึงขอปิดรับสมัครการอบรม"โดรนอัจฉริยะ2"ตั้งแต่บัดนี้