การอบรม "โดรนอัจฉริยะ Smart Drone 2 " หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้


การอบรม โดรนอัจฉริยะ 2 ( Smart Drone 2 ) หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้
ผู้เข้าอบรมจำนวน 100 โรงเรียน จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้
ในวันที่ 26-28  มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้เข้าอบรมโดรนอัจฉริยะ 2 ภาคใต้
ลำดับที่
โรงเรียน
จังหวัด
1
โรงเรียนยะหริ่ง
ปัตตานี
2
โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ
ปัตตานี
3
โรงเรียนบ้านโคกหมัก
ปัตตานี
4
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
ปัตตานี
5
โรงเรียนบ้านบูดี
ปัตตานี
6
โรงเรียนบ้านละหาร
ปัตตานี
7
โรงเรียนบ้านสระมาลา
ปัตตานี
8
โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
ปัตตานี
9
โรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล
ปัตตานี
10
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ทีม 1
ปัตตานี
11
โรงเรียนบ้านปุลามาวอ
ปัตตานี
12
โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
ปัตตานี
13
โรงเรียนบ้านกือยา
ปัตตานี
14
โรงเรียนบ้านเตราะหัก
ปัตตานี
15
โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง
ปัตตานี
16
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
ปัตตานี
17
โรงเรียนบ้านชะเอาะ
ปัตตานี
18
โรงเรียนบ้านบูโกะ
ปัตตานี
19
โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
ปัตตานี
20
โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ
ปัตตานี
21
โรงเรียนสะนอพิทยาคม
ปัตตานี
22
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
ปัตตานี
23
โรงเรียนบ้านเคียน
ปัตตานี
24
โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
ปัตตานี
25
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
ปัตตานี
26
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
ปัตตานี
27
โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
ปัตตานี
28
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ทีม 2
ปัตตานี
29
โรงเรียนบ้านบาโลย
ปัตตานี
30
โรงเรียนบ้านกะรุบี
ปัตตานี
31
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40
ปัตตานี
32
โรงเรียนบ้านเฑียรยา
ปััตตานี
33
โรงเรียนปายอ
ปัตตานี
34
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
ปัตตานี
35
โรงเรียนบ้านบางทัน
ปัตตานี
36
โรงเรียนบ้านโตะบาลา
ปัตตานี
37
โรงเรียนบ้านกูวิง
ปัตตานี
38
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
ปัตตานี
39
โรงเรียนบ้านท่าด่าน
ปัตตานี
40
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
ปัตตานี
41
โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก
ปัตตานี
42
โรงเรียนตาลีอายร์
ปัตตานี
43
โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
ปัตตานี
44
โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น
ปัตตานี
45
โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
ปัตตานี
46
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
47
โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด
ปัตตานี
48
โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง
ปัตตานี
49
โรงเรียนบ้านกาฮง
ปัตตานี
50
โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ
ปัตตานี
51
โรงเรียนบ้านใหม่
ปัตตานี
52
โรงเรียนบ้านรามง
ปัตตานี
53
โรงเรียนชุมชนวัดกัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)
ปัตตานี
54
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
ปัตตานี
55
โรงเรียนบ้านบือแต
ปัตตานี
56
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์
ปัตตานี
57
โรงเรียนบ้านท่าชะเมา
ปัตตานี
58
โรงเรียนสตูลวิทยา
สตูล
59
โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน
สตููล
60
โรงเรียนบ้านแป-ระ เหนือ
สตูล
61
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42
สตูล
62
บาเจาะ
นราธิวาส
63
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
นราธิวาส
64
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
นราธิวาส
65
โรงเรียนบ้านบาโง
นราธิวาส
66
โรงเรียนสุคิรินวิทยา
นราธิวาส
67
โรงเรียนปะลุกา
นราธิวาส
68
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89(บ้านโคกสยา)
นราธิวาส
69
โรงเรียนบ้านกูวา
นราธิวาส
70
โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223
นราธิวาส
71
โรงเรียนศรีวารินทร์
นราธิวาส
72
โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ
นราธิวาส
73
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
นราธิวาส
74
โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง
นราธิวาส
75
โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ
นราธิวาส
76
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
นราธิวาส
77
โรงเรียนศรีพัฒนาราม
ยะลา
78
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงจังหวัดยะลา
ยะลา
79
โรงเรียนบ้านปาแตรายอ
ยะลา
80
โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ
ยะลา
81
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์
ยะลา
82
โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
ยะลา
83
โรงเรียนบ้านสะเอะ
ยะลา
84
โรงเรียนบ้านจือนือแร
ยะลา
85
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
นราธิวาส
86
โรงเรียนบ้านจะรัง
ปัตตานี
87
โรงเรียนบ้านบางลาง
ยะลา
88
โรงเรียนบ้านปากบางตาวา
ปัตตานี
89
โรงเรียนบ้านเกะรอ
ยะลา
90
โรงเรียนบ้านกรงปินัง
ยะลา
91
โรงเรียนเขื่อนบางลาง
ยะลา
92
โรงเรียนบ้านสะพานหัก
สงขลา
93
โรงเรียนเทพา
สงขลา
94
โรงเรียนเมืองปัตตานี
ปัตตานี
95
โรงเรียนบ้านปะกาลือสง
ปัตตานี
96
โรงเรียนผังปาล์ม 2
สตูล
97
โรงเรียนร่มเกล้า
นราธิวาส
98
โรงเรียนบ้านฝาง
ปัตตานี
99
โรงเรียนบ้านควนหรันเทพา
สงขลา
100
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ทีม 3
ปัตตานี

ภาพบรรยากาศการอบรม Smart Drone 2