การแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ประเภท สร้างสรรค์สวยงามบินได้ ปี2562


             
             การแข่งขัน "หนูน้อย"ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจำปี 2562  กำหนดให้ออกแบบและสร้างเครื่องบินเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์นักบิน โดยจะมีคะแนนจากผู้ชมที่ชื่นชอบผลงานของเด็กๆแล้วโหวตไลค์ให้อีก 20 คะแนน และจะมีรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัลคือ รางวัลขวัญใจมหาชน สำหรับ ผู้ที่ได้คะแนนจากการโหวตสูงสุด โดยจะได้รับเงินรางวัล เป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท 
        # ผู้เข้าแข่งขันต้องทำคลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที ส่งมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับชมเห็นถึงความสามารถและผลงานการประดิษฐ์ของเด็กไทยในการประดิษฐ์เครื่องบินเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงของเรา  

            กติกาการแข่งขันประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้

-  ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 3 คน
-  ให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างและออกแบบเครื่องบินเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์นักบิน
-  ให้ผู้เข้าแข่งขันทำคลิปเพื่อนำเสนอเครื่องบินของท่านความยาวไม่เกิน 3 นาที ส่งให้กรรมการ
   ก่อนทำการแข่งขัน  (ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562) โดยส่งมาที่ Email :
   pisitmit@hotmail.com (ถ้าไฟล์ขนาดใหญ่สามารถ คัดลอกลิงค์แล้วส่งมาที่ Email ดังกล่าวได้)
-  วิทยุบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นรุ่น 2 ช่องสัญญาณรุ่นใดก็ได้ไม่กำหนด
-  อุปกรณ์กำหนดให้ ใช้มอเตอร์ 180   ไม่กำหนดจำนวนมอเตอร์   ไม่กำหนดขนาดแบตเตอรี่
-  ให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์มาสร้างเครื่องบินที่สนามแข่งขัน เพื่อใช้บินเก็บคะแนน
-  เมื่อสร้างเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเครื่องบินให้กรรมการตรวจเพื่อให้คะแนน โดยคะแนน
   จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้คือ
    1. คะแนนจากกรรมการ 50 คะแนน ประกอบด้วย
        - คะแนนการออกแบบเครื่องบินได้สอดคล้องกับโจทย์ที่กรรมการกำหนด 15 คะแนน
        - คะแนนความประณีตสวยงาม   15  คะแนน
        - คะแนนความเหมือนจริงหรือความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ของการออกแบบเครื่องบิน  20  คะแนน
    2. คะแนนบินได้ 30 คะแนน
        - ทำการแข่งขันการบิน กำหนดเวลาการแข่งขัน 2  นาที
        - คะแนนบินได้ 30 คะแนน   ดังนี้  (บินได้ไม่ถึง  30  วินาทีถือว่าบินไม่ได้ จะไม่ได้คะแนนบิน)
                        บินได้   30-39  วินาที               5    คะแนน
                        บินได้   40-59  วินาที              10    คะแนน
                        บินได้   60-79  วินาที              15    คะแนน
                        บินได้   80-99  วินาที              20    คะแนน
                        บินได้ 100-119 วินาที              25    คะแนน
                        บินได้   120     วินาที              30    คะแนน
    3. คะแนนมหาชน 20 คะแนน (ได้จากคะแนนโหวตของผู้ที่เข้าชมคลิปเครื่องบินที่ผู้เข้าแข่งขันส่งมา โดยจะนำคลิปที่ส่งมาลงใน page facebook ของThaiPBS แล้วให้ผู้ชมกด like ก่อนการแข่งขัน และปิดโหวตในวันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2562 เวลา 16.00 น. ผู้ที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดจะได้คะแนนเต็ม 20 คะแนน )
-  แข่งบินพร้อมกันครั้งละ 2 ทีม
-  การบิน ผู้ควบคุมเครื่องบินต้องอยู่ในจุดที่กรรมการกำหนดและบินเหนือบริเวณพื้นที่ ที่กรรมการกำหนด
-  การตัดสิน ให้นำคะแนนทั้ง 3 ส่วนมารวมกัน ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ

หมายเหตุ :  กติกาการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน