เก็บไว้ในความทรงจำ "โดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา"


          เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA)ร่วมกับบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) จัดแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ทีฆายุโก โหตุ ทศมินทรราชา" เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้ฝูงบินโดรนจำนวน 333 ลำ บินแปรอักษรรวมทั้งสิ้น 4 ภาพ ประกอบด้วย พระปรมาภิไธยย่อ วปร.,  เรารักในหลวง, ทรงพระเจริญ และ ภาพพลุไฟ ประกอบการบรรเลงบทเพลงซิมโฟนี "เพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" (Majesty) เป็นระยะเวลาการแสดงประมาณ 8 นาที ณ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์