ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม   วันคล้ายวันพระราชสมภพ
     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร
     ขอพระองค์ทรงพระเจริญ    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
     ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ