การแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหานัดพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ


นับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ชาวหนูน้อยจ้าวเวหาเป็นอย่างยิ่งที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชานุญาตให้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจัดการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ รายการ “หนูน้อยจ้าวเวหาเฉลิม     พระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  โดยทรงพระราชทาน ถ้วยรางวัลจำนวน 8 ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศ      การแข่งขันทั้ง 8 ประเภท โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559  ณ สนามกีฬาเวศน์ 1 กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันทั้ง 8 ประเภทได้แก่
ระดับประถม/มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเครื่องบินประเภท 2 ช่องสัญญาณ           
             1. การแข่งขันประเภทบินผาดโผน                         
             2. การแข่งขันประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้         
             3. การแข่งขันประเภททิ้งสัมภาระลงตรงจุด              
             4. การแข่งขันประเภทบินนาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การแข่งขันเครื่องบินประเภท 4 ช่องสัญญาณ                                            
             5. การแข่งขันประเภทยุทธวิธี
             6. การแข่งขันประเภทลำเลียง
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
             7. การแข่งขันประเภทปีกหมุนประลองทักษะ (Mini Quad Copter)
             8. การแข่งขันประเภทปีกหมุนประลองปัญญา (Quad rotor)
      ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559