กติกาการแข่งขัน "Quad Rotor Champ of The Champ"


กติกาการแข่งขัน ศึกปีกหมุนประลองปัญญา “Quad Rotor Champ of The Champ”     
รูปแบบการแข่งขัน เป็นการแข่งขันOutdoor
 1. กำหนดให้ใช้ Quad rotor (อากาศยานปีกหมุนชนิด 4 ใบพัด) รุ่นใดก็ได้ในการแข่งขัน
 2. แข่งพร้อมกันครั้งละ 2 ทีม ให้ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ ตามลำดับที่กรรมการกำหนด ทีมที่ได้คะแนนรวมมากกว่า และ ปฏิบัติภารเสร็จก่อนและใช้เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ                        
 3. แต่ละภารกิจจะมีคะแนนถ้าปฏิบัติภารกิจสำเร็จทุกด่านจะมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยมีเวลาปฏิบัติภารกิจรวม 3 นาที
 4. ถ้าภายในเวลา 3 นาที ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จ  ทีมที่ทำคะแนนได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ  
 5. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมห่วงยางมาเองโดยห่วงยางต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง(วงใน)ไม่ต่ำกว่า 8  นิ้ว ห่วงยางต้องเป็นห่วงยางว่ายน้ำเป่าลม ห้ามใช้วัสดุอื่น เช่นท่อแอร์ หรือ โฟม
 6. กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนลงสมัครได้ 1 ทีมเท่านั้น โดย 1 ทีมประกอบด้วย 3 คน คือ Captain (นักบิน) Senior Co-Pilot (นักบินผู้ช่วยที่ 1)  และ  Co-Pilot (นักบินผู้ช่วยที่ 2)
กติกาการแข่งขัน
 1. ผู้เข้าแข่งขันยืนอยู่ในจุดที่กรรมการกำหนด ติดห่วงยางให้เรียบร้อยก่อนบิน บังคับอากาศยานเริ่มจากจากจุด start
 2. ด่านที่หนึ่ง ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินชนลูกโป่งให้แตก ด่านนี้มี 10 คะแนน
 3. ด่านที่สอง ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินอ้อมสิ่งกีดขวางไปสำรวจป้ายรูปภาพที่กรรมการกำหนดโดยดูภาพผ่านทางจอมอนิเตอร์ว่าเป็นภาพอะไร  ด่านนี้มี 20 คะแนน
 4. ด่านที่สาม ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินซิกแซกอ้อมหลักถุงลมที่ตั้งอยู่กลางสระน้ำตามเส้นทางที่กำหนด  ด่านนี้มี 10 คะแนน
 5. ด่านที่สี่ ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานนำห่วงยางไปทิ้งลงในสระน้ำจำลอง ด่านนี้มี 10 คะแนน
 6. ด่านที่ห้า ให้บินเข้าไปในอุโมงค์แนวดิ่งจากด้านบนลงล่างเพื่อสำรวจป้ายรูปภาพโดยดูภาพผ่านทางจอมอนิเตอร์ว่าเป็นภาพอะไร จากนั้นบินลอดออกทางด้านล่าง  ด่านนี้มีคะแนน 20 คะแนน
 7. ด่านที่หก ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินผ่านอุโมงค์น้ำตามเส้นทางที่กำหนด ด่านนี้มี 20 คะแนน
 8. จากนั้นบังคับอากาศยานตามช่องทางที่กำหนด  ชนลูกโป่งให้แตก แล้วนำเครื่องลงจอดที่ จุด Finish เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ ด่านนี้ มี  10  คะแนน
 9. ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติภารกิจให้เสร็จทุกด่านตามลำดับที่กรรมการกำหนด
หมายเหตุ : กติกาการแข่งขัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
รีบสมัครก่อนหมดเขต