โดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์


                     นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) ร่วมกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ปตท.จัดการแสดง สีเสียง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ชุด "ราชสดุดีจักรีวงศ์" ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ท้องสนามหลวง
            โดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่ใช้ในการแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นเป็นอากาศยาน (โดรน) ที่สร้างและพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นเองสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทยและรายแรกในภูมิภาคอาเซี่ยน ขึ้นบินแปรขบวนไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้า แปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ โดยการแสดงแบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ 
            ชุดที่ 1 ชื่อชุด "เทิดไท้องค์ราชัน" ใช้อากาศยาน(โดรน)ทั้งหมด 167 ลำ แปรเป็นรูปภาพทั้งหมด 7 ภาพ คือ รูปแผนที่ประเทศไทย รูปธงชาติไทย อักษรคำว่า "ราชวงศ์จักรี" ตัวเลข ๑๐ ไทย พระปรมาภิไธยย่อ "วปร" พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และอักษร คำว่า "ทรงพระเจริญ"
            ชุดที่ 2 ชื่อชุด "สัญลักษณ์แห่งชาติ" ใช้อากาศยาน (โดรน)ทั้งหมด 68 ลำ แปรเป็นรูปภาพ 3 ภาพ ดังนี้คือ รูปธงชาติไทย รูปช้างไทย และรูปดอกราชพฤกษ์