ภาพแห่งความประทับใจ โดรนแปรอักษร เฉลิมพระเกียรติฯ


               รวบรวมภาพแห่งความประทับใจ โดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562