ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒     
"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ