Mini Drone ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


            มาคมกีฬาเครื่องบินจำจองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสด รายการ "ปีกหมุนประลองทักษะ" Mini Drone  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมเงินรางวัลกว่า
แสนบาท ในวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จังหวัดสงขลา 
         เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โรงเรียนที่สนใจส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งใบสมัครมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ทาง Email : pisitmit@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๘๐๙๓๗๖๓ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายนนี้ เท่านั้น
         คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
          - นักเรียนระดับประถมศึกษา / นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย