สรุปผลการแข่งขัน HACKaTHAILAND Drone Competition

 สรุปผลการแข่งขัน HACKaTHAILAND Drone Competition


สรุปผลการแข่งขัน HACKaTHAILAND Drone Competition 28 มีค. 2022

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อทีม  30 + ยังแจ๋ว 1

1.      นักบิน นาย อดิเทพ เลิศเจษฏากุล (ตั้ม) 33 ปี

2.      ผู้ช่วย นาย ธนากร จตุพศ 34 ปี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม Pokpong 

1.      นักบิน  ดช.ภาคิน ศิริกุล (ปกป้อง) 13 ปี

2.      ผู้ช่วย นาย พงศกร ศิริกุล

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม Xblades Racing

1.      นักบิน ดช. วรวิทย์ ทรัพย์ศรี (เปปเปอร์) 7 ปี

2.      ผู้ช่วย นาย วรสรณ์ ทรัพย์ศรี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

ทีม KKS.RACING ONE

1.      นักบิน นาย ชินวัตร บุญสมยา (ปั้น) 18 ปี

          2.   ผู้ช่วย นาย อภิชาติ บุญสมยา