ขอเชิญชมการแสดงโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

              ขอเชิญชมการแสดงโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  ณ ท้องสนามหลวง เวลา 19.19 น.โดยประมาณ 

            การแสดงโชว์ในครั้งนี้จะมีการแปรอักษรเป็น รูปภาพจำนวน 11 ภาพ โดยหนึ่งในนั้น เป็นผลงานที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ"การออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติในหลวง ชื่อชุด "เจ้าฟ้านักบิน"ซึ่งแสดงถึงพระอัฉริยภาพด้านการบินของในหลวง โดยผลงานดังกล่าว เป็นผลงานการออกแบบของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านการอบรมในโครงการ "ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน"ที่ทางสมาคมฯร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น