การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรสู่การใช้งาน : ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

       ขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งานในด้านต่างๆ  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรนและการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษรในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2565  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อบรมฟรี  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 80 คนเท่านั้น ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2565  (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด)  สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร