การแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ”ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559


 สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  สสส. และ รร.ซอและฮ์ศึกษา จังหวัดนนทบุรีจัดการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน  รายการ ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” (Mini Quad Copter) ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันที่ ๒๘ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจะทำการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๕-๑๖.๐๐ น. ในการนี้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึงขอเรียนเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในวันเวลาดังกล่าว โดยมีเงินรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยพร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยพร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ถ้วยพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
กติกาและรูปแบบการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน
ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” (Mini Quad copter) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ข้อกำหนด
      -   กำหนดให้ใช้ Mini Quad copter (อากาศยานปีกหมุนชนิด 4 ใบพัด) รุ่นใด ก็ได้ในการแข่งขัน
      -   Mini Quad copter ที่ใช้ในการแข่งขัน กำหนดให้ใช้มอเตอร์แปรงถ่านขนาดไม่เกิน 180w (DC 2 สาย)
      -   โครงสร้างของ Mini Quad copter (frame / body) กำหนดให้ต้องเปลี่ยนแปลงจากของเดิมโดยจะพ่นสีหรือ
          ตกแต่งลายใหม่
 ออกแบบหรือสร้างขึ้นมาใหม่รูปแบบใดก็ได้ โดยจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร
          (ระยะห่างระหว่างมอเตอร์
2 ตัววัดในแนวทแยงไม่ต่ำกว่า 230 มิลลิเมตร)
      -   อนุญาตให้มี Mini Quad copter สำรองสำหรับการแข่งขัน
      -   ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีมจะต้องมี 3 คน นักบิน 1 คน ผู้ช่วยนักบิน 1 คน ผู้ควบคุมทีม  1 คน
      -   กำหนดเวลาปฏิบัติภารกิจ 2 นาที
      -   คะแนนการแข่งขันมี 100 คะแนน
      -   แข่งพร้อมกัน 2 ทีม ทีมที่ได้คะแนนมากกว่า และ ปฏิบัติภารกิจเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ (ใช้เวลาน้อยกว่า)
      -   การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งขันคัดเลือกเหลือ 16 ทีม
      -   ทีมที่เหลือ 16 ทีม จะแข่งขันคัดเหลือ 8 ทีม โดยแข่งขันแบบครั้งเดียวแพ้คัดออก  แล้วคัดเหลือ 4 ทีมสุดท้าย
          เพื่อแข่งรอบ
ชิงชนะเลิศ  ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ใช้การแข่งขันแบบชนะ  2/3 ทีมใดชนะสองครั้งเป็นผู้ชนะ
  รูปแบบการแข่งขัน
      -   ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ทีมนำอากาศยานที่ผ่านการดัดแปลง/ตกแต่ง frame / body แล้วให้กรรมการตรวจสอบและ
          ให้คะแนน
 โดยจะมีคะแนนการดัดแปลง/ตกแต่ง สูงสุด 10 คะแนน
     -    ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ทีม ยืนประจำที่จุด start  (ขณะบินห้ามนักบินเดินตามอากาศยานแต่สามารถเดินขยับ
          ซ้าย-ขวาได้ ใน
ขอบเขตที่กรรมการกำหนด)
     -    เริ่มจากจุด start ผู้เข้าแข่งขันนำอากาศยานเข้าโจมตีลูกโป่ง จำนวน 2 ลูกโดยมีคะแนนลูกละ 5 คะแนน
          รวม
10 คะแนน    
     -    จากนั้นบังคับอากาศยานบินผ่านช่องกังหัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร สูงจากพื้นถึงขอบด้านล่างของ
          กังหัน
1 เมตร (กังหันหมุน 5 รอบ/นาที) โดยด่านนี้จะมี 10 คะแนน
     -    จากนั้นบินลอดห่วงสี่เหลี่ยม ขนาด 1X1 เมตร  สูง 1.5 เมตรและบินลอดห่วงสี่เหลี่ยมขนาด 1X1.5 เมตร สูง           1.5 เมตร ที่ตั้งเรียงกัน จำนวน 4 ห่วง
     -    จากนั้นนำอากาศยานไปเกี่ยวสัมภาระ (กล่องโฟมสี่เหลี่ยมขนาด 9X9X9 เซนติเมตร)ที่จุดรับสัมภาระ ด่านนี้มี           20 คะแนน      
     -   จากนั้นบังคับอากาศยานที่บรรทุกสัมภาระอ้อมหอนาฬิกา แล้วนำสัมภาระไปวางที่จุดวางสัมภาระ  ด่านนี้มี 20
          คะแนน
     -    หลังจากนั้นบินลอดอุโมงค์แนวดิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรสูง 1.5 เมตร โดยบินผ่านจากด้านบนลงล่าง
          ด่านนี้มี
15 คะแนน
     -   จากนั้นบังคับอากาศยานเข้าโจมตีลูกโป่ง 1 ลูก มี 5 คะแนน
     -   แล้วนำอากาศยานลงจอดที่จุด finish ถือเป็นอันสิ้นสุดการแข่งขัน  ด่านนี้มี 10 คะแนน  รวมคะแนนทั้งสิ้น 100
         คะแนน
     -   ในกรณีที่อากาศยานตกลงพื้น ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำมาวางตรงจุดที่ตก หรือจุดที่กรรมการกำหนดและบินต่อ
         ได้

     -   ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติภารกิจ ให้เสร็จทุกด่านตามลำดับ
        
    หมายเหตุ  ** กติกาการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
    คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
          1. สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดอายุ
          2. ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม มี 3 คน คือ นักบิน 1 คน ผู้ช่วยนักบิน 1 คนและผู้ควบคุมทีม 1 คน
    รูปแบบสนามแข่งขัน    
                     
      ดาวน์โหลดหนังสือเชิญแข่งขัน/กำหนดการ