รายการแข่งขัน Drone ประจำปี 2559 มี 5 สนาม


การแข่ง Drone ประจำปี 2559 มี 5 สนาม  ดังนี้
สนามที่ 1   วันที่ 28-29 พ.ค 59  การแข่งขัน รายการ"ศึกปีกหมุนประลองทักษะ"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากปีกหมุน Helicopter (ใบพัด 2 ชั้น) เป็น Quad copter ขนาดเล็ก (4ใบพัด)  ชิงเงินรางวัลรวม 110,000 บาท ที่โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา  จังหวัดนนทบุรี 

สนามที่ 2  วันที่ 11-12 มิ.ย 59  การแข่งขัน รายการ"ศึกปีกหมุนประลองปัญญา"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว (Drone ขนาดใหญ่ 4 ใบพัด ) สนามเก็บคะแนน  ที่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย  ชิงเงินรางวัลรวม 110,000 บาท

สนามที่ 3  วันที่ 9-10 ก.ค.59  การแข่งขัน รายการ"ศึกปีกหมุนประลองปัญญา"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Drone ขนาดใหญ่ 4 ใบพัด )  สนามชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลรวม 400,000บาท  ที่ จังหวัดสกลนคร (นักกีฬาต้องผ่านการแข่งขันมาจากสนามที่ 2 เท่านั้น) 

สนามที่ 4  วันที่ 4 ธ.ค.59 การแข่งขัน รายการ "Thai PBS Champ of The Champ" (Drone ขนาดใหญ่ 4 ใบพัด) ที่ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS  ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

สนามที่ 5  การประกวด “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค - 20 เม.ย ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 660,000 บาท สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช.
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ  ๕๓๐  และ  ๓๗๓  โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘  Email: uav.nrct@gmail.com
Website: http://www.nrct.go.th และ http://rrm.nrct.co.th