เก็บตกบรรยากาศอบรมการถ่ายภาพด้วยโดรนThaiPBS รุ่น 4


จบหลักสูตรเรียบร้อยสำหรับการอบรมขั้นพื้นฐานถ่ายภาพด้วยโดรน Thai PBS รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคมที่ผ่านมา เก็บตกบรรยากาศการอบรมมาฝาก และเตรียมพร้อมเปิดอบรม

รุ่น advance การสร้างแผนที่ 3 มิติด้วยโดรน ในวันที่ 31มี.ค-2เม.ย ที่กาญจนบุรี
ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/training สอบถามโทร 02-790-2383