อบรม "อากาศยานอัจฉริยะ" Smart Drone

       

        สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) จัดอบรม “อากาศยานอัฉริยะ” (Smart  Drone) ในหัวข้อการพัฒนาซอฟต์แวร์บนซิงเกิ้ลบอร์ดเพื่อควบคุมDrone เบื้องต้น และการสั่งงานโดรนด้วยเสียง
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจต้องการเรียนรู้เจาะลึกเกี่ยวกับ การพัฒนา Drone โดยเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นการพัฒนาทักษะด้วยนวัตกรรม “Drone” หรือที่เรียกว่า STEAM learning (S=Science , T=Technology,E= Engineering , A= Art , M=Mathematics) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานบน single board อย่างง่าย เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานDroneเบื้องต้น เรียนรู้การสร้างรีโมทและการบังคับโดรนด้วยตนเอง การสั่งการ Drone ด้วยเสียง ...
        อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันนักประดิษฐ์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2561 (อบรมคอร์สละ ๒ วัน) ณ ห้อง Nile2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถดาว์นโหลดและส่งใบสมัครมาที่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) สอบถามเพิ่มเติม โทร 086-3372042


ดาว์นโหลดแบบตอบรับ https://drive.google.com/file/d/12xGi45nzXuwHu3MvBXuZYQ15OJA-fuRV/view?usp=sharing