ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ขอทรงสถิตมั่น     ณ สรวงสวรรค์สุราลัย
จักทรงสถิตใน        ดวงใจไทยตราบนิรันดร์
                            
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ