แข่งขัน Drone ในงาน "Digital Thailand Big Bang 2017"

       ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Mini Drone และ Drone racing ชิงเงินรางวัลรวม 166,000 บาท ในงาน "Digital Thailand Big Bang 2017"  ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ในระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 
       ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและส่งใบสมัครมาที่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับทาง Email : pisitmit@hotmail.com หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02-80937 63 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 
       คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
การแข่งขัน Mini Drone   ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนในระดับประถม ถึงมัธยมศึกษา แข่งเป็นทีมๆละ 3 คน
การแข่งขัน Drone racing ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ตั้งแต่ระดับประถม ถึงระดับมหาวิทยาลัย) แข่งเป็นทีมๆละ 3 คน


สามารถดูรายละเอียดของงานได้ที่ https://www.digitalthailandbigbang.com/