อบรมเครื่องบินโรงเรียนบนดอย

        สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับเกียรติจากท่านสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เชิญทีมงานมาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนบนดอย โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 91 คน โดยให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศยานขั้นพื้นฐาน และได้มอบอุปกรณ์ให้ไว้สำหรับฝึกเครื่องบินเพื่อต่อยอดต่อไป ขอขอบคุณ ท่านอ.พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมฯ อ.ธนกนก  หงษ์ประสงค์ และ ผอ.ณฐพงษ์ อ่อนมาและครอบครัว ที่มาร่วมสร้างความฝันและแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการอบรม