ปิดรับสมัครการอบรม "โดรนอัฉริยะ"


   ประกาศ....

                สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับขอประกาศปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “โดรนอัจฉริยะ” (Smart Drone) หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มจำนวนที่ต้องการแล้ว จึงขอแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน