สรุปผลการแข่งขัน หนูน้อยจ้าวเวหา สนาม 2 ชิงถ้วยพระราชทานฯ


สรุปผลการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ.ลำลูกกหา จ.ปทุมธานี

ประเภทยุทธวิธี ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลพระราชทาน  พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทได้แก่  ทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2        โรงเรียน พิบูลมังสาหาร   จ.อุบลราชธานี 
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1 .  นายธนพนธ์  ไชยชมภู
                                    2.  นายกิตติชัย  ขวัญคำ   
                                    3.  นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต
     2.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
           ได้แก่ทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 1         โรงเรียน พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายวรุต  จวงจันทร์
                                    2.  เด็กชายอักษร  เสียงล้ำ
                                    3.  นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต
     3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
          ได้แก่ทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 3 โรงเรียน พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  เด็กชายกันยฤทธิ์  สำเภา
                                    2.  เด็กชายรณฤทธิ์  สายมงคล
                                    3.  นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต
     4.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
           ได้แก่ทีม พัฒวิทย์ 1 โรงเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายปฏิภาณ  สีหาบุตร
                                     2.  นายศุภกฤต  นุ่นนาแซง
                                     3.  นายสุขสรรค์  สวยกลาง
ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  1.  รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลพระราชทาน  พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
           ได้แก่ทีม มณีกอและ ชื่อโรงเรียน เทพา   จังหวัด สงขลา
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  ด.ช.นภดล    แดงตะหลับ
                                     2.  นายเจษฎา แก้ววิชิต
                                     3.  นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์      
      2.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
            ได้แก่ทีม ได้แก่ทีม รักษ์นกเงือก    โรงเรียน เทพา   จังหวัด สงขลา
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายภัทรพงศ์ พรหมแก้ว
                                     2.  นายตะวัน วั่นลี
                                    3.  อาจารย์สิทธิชัย ทองมาก    
      3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
          ได้แก่ทีม ช่อฟ้าหัวช้าง         โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    จังหวัดเชียงใหม่
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. นายหนุ่ม ลุงแดง
                                    2. นายณัฐพล ลุงมั่น
                                    3. ด.ช.หนุ่มเมือง นาทอง
      4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
           ได้แก่ทีม ชัยมงคล   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. เด็กชายสายวัน  แดงหอม
                                    2. เด็กชายไม้เอก  ยอดเพชร
                                    3. เด็กชายเด่นภูมิ อู
ประเภทลำเลียง  ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
      1.  รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยรางวัลประทาน พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
           ได้แก่ทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 3         โรงเรียน พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  เด็กชายกันยฤทธิ์  สำเภา  
                                     2.  เด็กชายพรพรหม  สวัสดิ์มงคล
                                     3.  นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต
      2.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
            ได้แก่ทีม ลูกธาตุทอง 11    โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์   จังหวัด สกลนคร
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายชัยพร  กิจติการ
                                     2.  นายศักดิ์สิทธิ์  สร้อยสุข
                                     3.  นายชัยเรือง   ไชยคลัง     
      3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
          ได้แก่ทีม ศิษย์ครูแหวน ทีม ๓         โรงเรียน เทพา  อำเภอ เทพา   จังหวัด สงขลา
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1. นายณัฏฐพงษ์   สุวรรณธาดา
                                    2. นายยุทธกานต์   มีชะนะ
                                    3. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์      
      4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
           ได้แก่ทีม ลูกพระครูพิศาล ๒ โรงเรียน พิศาลปุณณวิทยา  จังหวัดขอนแก่น
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายบุญส่ง   พันธ์นาง
                                    2.  นายฐิติศักดิ์  สุภาพ
                                    3.  นายวุฒิพงศ์  ดวงอาสงฆ์
ประเภทบินนาน  ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
       1.   รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลประทาน พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
          ได้แก่ทีม  ลูกธาตุทอง ๑๐    โรงเรียน    โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์ จังหวัด สกลนคร
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายอัษฎา   โคธิเสน
                                   2.  เด็กชายชาญวิทย์  พึ่งพรม
                                   3.  นายชัยเรือง   ไชยคลัง
      2.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
            ได้แก่ทีม B.K. 1               โรงเรียน วัดบ้านพริก   จังหวัดนครนายก
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  ด.ช.สิริชัย  จันทร์ประสพโชค
                                     2.  ด.ช.วสุธา มณีพันธ์
                                     3.  นายสุริยา  จันทร์ประสพโชค
      3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
           ได้แก่ทีม B.K 2                 โรงเรียน วัดบ้านพริก  จังหวัดนครนายก
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  ด.ช.จินดา  มารศรี
                                     2.  เด็กชายกฤตวัฒน์  แจ่มดี
                                     3.  นาย.สุริยา  จันทร์ประสพโชค
      4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
           ได้แก่ทีม ประเทียบ 2          โรงเรียน  ประเทียบวิทยาคาร  จังหวัด สระบุรี  
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายพงศธร หาไชยอินทร์
                                    2.  เด็กชายนนทวัฒน์  สัพพัญญู
                                    3.  นายสมนาม  ณ เชียงใหม่ 
ประเภทบินผาดโผน (ลอดห่วง)  ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
      1.   รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลประทาน พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
           ได้แก่ทีม ประเทียบ 2          โรงเรียน ประเทียบวิทยาคาร  จังหวัดสระบุรี
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. เด็กชายชุติพงษ์  บินยะรงค์
                                    2. เด็กชายนนทวัฒน์  สัพพัญญู
                                    3. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
      2.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
            ได้แก่ทีม B.K. 1               โรงเรียน วัดบ้านพริก   จังหวัดนครนายก
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  ด.ช.สิริชัย  จันทร์ประสพโชค
                                     2.  ด.ช.จินดา  มารศรี
                                     3.  อ.สุริยา  จันทร์ประสพโชค     
      3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
           ได้แก่ทีม ปากพลี 8  โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร  จังหวัด นครนายก
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  เด็กชายพชรพล  แสงอินทร์
                                     2.  เด็กชายภูริ มีมั่งคั่ง
                                     3.  นายอดิศักดิ์  นันตา     
      4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
           ได้แก่ทีม ขุขันธ์                 โรงเรียน ขุขันธ์   จังหวัด ศรีสะเกษ
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา
                                    2. เด็กชายวีรภัทร  จิระกียรติกุล
                                    3. นายอภิชาติ  บุญสมยา
ประเภททิ้งสัมภาระลงตรงจุด ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 
      1.  รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลประทาน พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
          ได้แก่ทีม ปากพลี 3  โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร  จังหวัด นครนายก
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.   เด็กชายพชรพล  แสงอินทร์
                                    2.   เด็กชายภูริ  มีมั่งคั่ง
                                    3.   นายอดิศักดิ์  นันตา
     2.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
           ได้แก่ทีม ปากพลี 1  โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร  จังหวัด นครนายก
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายไอยรา  ใหม่ละออ
                                    2.  เด็กชายธนัชชา  สืบจากลา
                                    3.  นายอดิศักดิ์  นันตา     
     3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท
           ได้แก่ทีม ปากพลี 2  โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร  จังหวัด นครนายก
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.   เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองมาก
                                     2.   เด็กชายธีรพัฒน์   ทองจันทร์มูล
                                     3.   นายอดิศักดิ์  นันตา
      4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
           ได้แก่ทีม ปากพลี 5  โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร  จังหวัด นครนายก
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายจเรวุฒิ  ม่วงประเสริฐ
                                      2.  เด็กชายศรชัย ภู่ทะวงศ์
                                      3.  นายอดิศักดิ์  นันตา
รางวัลขวัญใจมหาชน   ทุนการศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
          ได้แก่ทีม ดงหลวง 1  โรงเรียน ดงหลวงวิทยา   จังหวัด มุกดาหาร
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายจักรี  คำมุงคุณ
                                     2.  เด็กชายยุทธนา  ไชยเพชร
                                     3.  เด็กชายพัฒนพงศ์  คำมุงคุณ