เปิดอบรมการเขียน Coding ควบคุม Drone

 

   

       
          สมาคมฯ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรมการเขียน Coding อย่างง่ายในการควบคุมและสั่งการโดรนให้ทำภารกิจตามคำสั่ง  ในระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2566 ที่ โรงเรียนสีคิ้ววิทยา "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดอบรม 4 วันๆละ 1 รอบ ๆละไม่เกิน 30 คน ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านการเขียนโค๊ดโดยใช้โดรนเป็นสื่อการสอน เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน "ปีกหมุนประลองปัญญา"Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบคัดเลือก สนามที่ 1 ที่จะมีขึ้นในงานวันนักประดิษฐ์ วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
          สนใจส่งสมัครได้ตั้งแต่วันนี้  รับจำนวนจำกัด วันละ 30 คน 


ใบสมัคร