สรุปผลการแข่งขัน "ปีกหมุนประลองปัญญา"สนามที่1

 


สรุปผลการแข่งขันอากาศยาน “ปีกหมุนประลองปัญญา”

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือก สนามที่ 1

ในงานวันนักประดิษฐ์ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค

รางวัลชนะเลิศ

ทีมราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

1.นายกนกพต ไชพนัส

2.นายปภังกร เดชอรัญ

3.นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีมตะโกราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1.นายธิติวุฒิ สิทธิวงศ์สกุล

2.นายศตวรรษ แสงแก้วพะเนา

3.นายศิริชัย ลาภาสระน้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 3  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
1.นายสธน เพ็ญพักตร์

2.เด็กชายมานพ เมืองจันทร์

3.นายเพชรยันต์ พนมวนาภิรัต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
1.นายศิวกร ปัญญายิ่ง

2.เด็กชายศตวรรษ คำใส

3.นายวุฒินันต์ มาตยะขันธ์

 รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย

1. ทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน  1   โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
          1.
นายอริยศักดิ์ แก่นทน
          2. เด็กชายเพชรมงคล โอชารส
          3. นายเพชรยันต์ พนมวนาภิรัต

2. ทีม ระบือวิทย์ทีม 2     โรงเรียนบรบือวิทยาคม

          1. นายพีระพัฒน์ ศรีตระกูล
          2. นายทรงศักดิ์ โคคร
          3. นายพีรดลย์ อ่อนสี

3. ทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2      โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

          1. นายศิวกร ปัญญายิ่ง
          2. เด็กชายศตวรรษ คำใส
          3. นายวุฒินันต์ มาตยะขันธ์

4. ทีม อัสสัมชัญนครราชสีมา     โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

          1. เด็กชายเทพรัตน์ เจียมธนานุรักษ์
          2. นางสาวจิราพร หมั่นศรีชุม
          3. นายศิริชัย ลาภาสระน้อย

5. ทีม ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

          1. นายกนกพต ไชพนัส
          2. นายปภังกร เดชอรัญ
          3. นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว

6. ทีม สะนอพิทยาคม 3       โรงเรียนสะนอพิทยาคม

          1. นางสาวนูรฟาฏิน สะอาดเอี่ยม
          2. นางสาวมารีนี สะดียามู
          3. นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ

7. ทีม RPG40PATTANI       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี

          1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิฟฟาน มามะ
          2. เด็กชายอับดุลกอเดร์ เลาะดีสม
          3. นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ

8. ทีม สุวรรณ์ไพบูลย์ 1       โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

          1. นายอดินันท์ ยีดอเลาะ
          2. นายอัสรี แวกะจิ
          3. นางสาวซาวาตี บือราเฮง
 

9. ทีม SWCM ROBOTIC        โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่

          1. นายเอกพล ลักษณาการ
          2. นายวิรุณ ขันทอง
          3. นายสืบศักดิ์ จอมธรรม

10. ทีม สุวรรณ์ไพบูลย์ 2       โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

          1. นายทักษ์ดนัย ขันทอง
          2. นายปิยะวุฒิ ปูซู
          3. นายอารี มีนา

11. ทีม TT Raptor       โรงเรียนธัญธารวิทยา

          1. นายชนิปคุณกุลชัย สิงห์ครุฑ
          2. นายหนิอันอัม หนิสาเร๊ะ
          3. นางสาวโนรา ดาโอะ

12. ทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 3       โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

          1. นายสธน เพ็ญพักตร์
          2. เด็กชายมานพ เมืองจันทร์
          3. นายเพชรยันต์ พนมวนาภิรัต

13. ทีม มัธยมวัดสิงห์         โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

          1. นายมานะชัย หวังผล
          2. นายพีรดนย์ โพธิ์ศรีเมือง
          3. นายไกรพิพัฒน์ แซ่ลิ้ม

14. ทีม ตะโกราย          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

          1. นายธิติวุฒิ สิทธิวงศ์สกุล
          2. นายศตวรรษ แสงแก้วพะเนา
          3. นายศิริชัย ลาภาสระน้อย

15. ทีม เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบ           โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
          1. เด็กชายกุลโรจน์ คํามุงคุณ
          2. นางสาวภัคจิรา คำมุงคุณ
          3. นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขำ

16. ทีม สะนอพิทยาคม 1        โรงเรียนสะนอพิทยาคม
          1. นายมาลีกีย์ อินทร์ดาคีรี
          2. นายไอยุบ แยนา
          3. นายอาสมาน ฮาแว