เปิดอบรมโดรนแปรอักษรจังหวัดชุมพร

 


            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และจังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคใต้ ครั้งที่ 1  ที่ จังหวัดชุมพร
           ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่างๆ ตลอดจนการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษร และเรียนรู้การบินในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2566  ณ ห้องประชุมต้นตาลชั้น 3 เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 100 ท่าน สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน ปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  อบรมฟรี !

*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด*

 สอบถามเพิ่มเติม โทร 083-6869294

  จดหมายเชิญและกำหนดการ

 สแกนใบสมัคร


          

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมมาสำหรับใช้ในการอบรม

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค + เม้าส์

- ระบบปฏิบัติการ Window 10 ขึ้นไป

- ความละเอียดหน้าจอ 1920x1080

- RAM 8GB ขึ้นไป

- พื้นที่ความจำเครื่องว่าง 32 GB ขึ้นไป

- ติดตั้ง โปรแกรมVirtualBox ตามลิ้งนี้ bit.ly/3wEub5X

- ปลั๊กไฟสำหรับต่อพ่วงชาร์จแบตเตอรี่