อบรมการประยุกต์ใช้งานโดรนที่จังหวัดตรัง

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และจังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคใต้ ครั้งที่ ที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง
          ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งาน
โดรนในด้านต่างๆ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมการบินโดรนแปรอักษรจำนวน 200 ลำ ในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 14
-16 กรกฎาคม 2566  ณ หอประชุม โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 100 ท่าน สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 *ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด*

       สอบถามเพิ่มเติม โทร 083-6869294

       จดหมายเชิญและกำหนดการ

        สแกนใบสมัคร

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมมาสำหรับใช้ในการอบรม

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค + เม้าส์

- ระบบปฏิบัติการ Window 10 ขึ้นไป

- ความละเอียดหน้าจอ 1920x1080

- RAM 8GB ขึ้นไป

- พื้นที่ความจำเครื่องว่าง 32 GB ขึ้นไป

- ติดตั้ง โปรแกรมVirtualBox ตามลิ้งนี้ bit.ly/3wEub5X

- ปลั๊กไฟสำหรับต่อพ่วงชาร์จแบตเตอรี่