อบรมโดรนเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานที่อุบลราชธานี

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
        จึงขอเชิญชวนครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษรและแสดงการบินโชว์โดรนจำนวน 300 ลำในพื้นที่จริง นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดการออกแบบแผนการบินโดรนของผู้เข้าร่วมการอบรม ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท สนใจรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด  อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย *


สแกนใบสมัคร