อบรมการใช้โดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 


          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดทำ โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) การฝึกใช้งานโดรน ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ด้านการท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
          นอกจากนี้ยังร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม“การแสดงการบินโดรนแปรอักษร” ในงานเฉลิมฉลอง“สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง ๒๔๑ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา(เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

          สมาคมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว รับจำนวนจำกัด
 
         สแกนใบสมัครที่นี่