๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

 


๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

“วันนวมินทรมหาราช”

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ