เปิดอบรมการสร้างโดรน
                สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับ สสส. และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดอบรมในโครงการสร้างอากาศยาน "โดรน"ให้กับนักเรียน/นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะสอนตั้งแต่การประกอบเครื่องด้วยตนเองการ Set ระบบและการตั้งค่าต่างๆตลอดทั้งการติดตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพทางอากาศ
และสอนหลักการบิน หลักสูตร 2 วัน คือในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 นี้  ที่ Hall 2 อาคารบี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (มีอาหารกลางวันแจกฟรี)
รีบสมัครด่วน !!!  รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน (สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน) 
หมายเหตุ   ขอให้ผู้เข้าอบรมให้เตรียมไขควงสี่แฉกอันเล็ก และ โน๊ตบุกส์มาด้วย (ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่มีโน๊ตบุกส์สามารถยืมจากวิทยากรเพื่อเซ็ตระบบได้)