สรุปผลการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ชิงถ้วยพระราชทานฯ


สรุปผลการแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา" ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560  ณ โรงเรียนร่มไทรวิทยา  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  ดังนี้
ประเภทบินผาดโผน (ลอดบ่วง) 
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม ขุขันธ์ ทีม ๑       โรงเรียน ขุขันธ์      จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม ขุขันธ์ ทีม ๒       โรงเรียน ขุขันธ์      จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม วัดหนองสมัคร ทีม ๑  โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) จังหวัดสระบุรี  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓   ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม วัดหนองสมัคร ทีม ๒  โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) จังหวัดสระบุรี
ประเภททิ้งสัมภาระลงตรงจุด
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม ลูกธาตุทอง ทีม ๔        โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์    จังหวัดสกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม ลูกธาตุทอง ทีม ๒        โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์    จังหวัดสกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม ปากพลี ทีม ๓     โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร     จังหวัดนครนายก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม ประเทียบวิทยาทาน ทีม ๒  โรงเรียน ประเทียบวิทยาทาน   จังหวัดสระบุรี
ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม เทพา ทีม ๑                โรงเรียน เทพา จ.สงขลา       จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม กระต่ายทิพย์       โรงเรียน วัดช่างเคี่ยน   จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม เทพา ทีม ๒                โรงเรียน เทพา    จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม กระต่ายไทย       โรงเรียน วัดช่างเคี่ยน     จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทบินนาน
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม วัดบ้านพริก ทีม ๒        โรงเรียน วัดบ้านพริก    จังหวัดนครนายก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ทีม วัดบ้านพริก ทีม ๑            โรงเรียน วัดบ้านพริก    จังหวัดนครนายก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ทีม ปากพลีวิทยาคาร            โรงเรียน ปากพลีวิทยาคาร    จังหวัดนครนายก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ทีม วัดหนองสมัคร ทีม ๔   โรงเรียน วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) จังหวัดสระบุรี
ประเภทลำเลียง
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม ประเทียบ           โรงเรียน ประเทียบวิทยาทาน     จังหวัดสระบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม ขุขันธ์               โรงเรียน ขุขันธ์      จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม วัดบ้านพริก ๔     โรงเรียน วัดบ้านพริก    จังหวัดนครนายก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม พิบูลมังสาหาร ทีม ๓     โรงเรียน พิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทยุทธวิธี
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม พิบูลมังสาหาร ทีม ๑      โรงเรียน พิบูลมังสาหาร     จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม พิบูลมังสาหาร ทีม ๒  และ ทีม พิบูลมังสาหาร ทีม ๓  โรงเรียน พิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี        
           
       
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ชื่อทีม ประเทียบวิทยาทาน      โรงเรียน ประเทียบวิทยาทาน     จังหวัดสระบุรี

ภาพบรรยากาศวันแข่งขัน