ข่าวดี ! Thai PBS เปิดอบรมการถ่ายภาพด้วย Drone


ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพด้วยโดรน 

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการอบรมหลักสูตร"การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้นรุ่นที่ 4  ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ที่สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560

ดูรายละเอียด/ดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://org.thaipbs.or.th/content/1397
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-790-2383 หรือ 082-129-9795 Email:ratchadapornw@thaipbs.or.th   www.thaipbs.or.th/training